W dniach 2, 9 oraz 16 października 2020r. uczniowie klas licealnych, uczestniczących w zajęciach poszerzających kompetencje z języka angielskiego w ramach realizacji projektu "Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu’’ wzięli udział w zajęciach językowych z Native Speakerem- Kuzivakwashe Nhakaniso.

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1  Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania)  10.1.1 Edukacja ogólna (w tym
w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Płocki, a realizatorem Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 02.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Rodzaj zajęć realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Rodzaj zajęć

Lp. osób

Ilość godzin

w tygodniu dla

jednej grupy

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas: 3 LO

20 (2 grupy po 10 osób )

1h co drugi tydz.

(od IX 2020)

Zajęcia poszerzające kompetencje z języka angielskiego dla klas: 2 i 3 LO

30 (2 grupy po 15 osób)  

1h (od IX 2020)

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze uczniów z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla klas: 2 i 3 LO

40 (4 grupy po 10 osób)

2h (od I 2021)

Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne / cyfrowe uczniów dla klas: 2 i 3 LO

40 (4 grupy po 10 osób)

2h (od I 2021)

  

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie, następnie prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu (Płock, ul. Bielska 59, budynek Starostwa Powiatowego w Płocku) i na stronie internetowej szkoły.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w Projekcie przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.

Z chwilą zakwalifikowania się do Projektu uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie. Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 01.09.2020  do 07.09.2020 r.

 

Do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”

 

W dniu 22 czerwca br. w ramach projektu "Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu" uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie wzięli udział w wycieczce do Warszawy w ramach, której zwiedzali Centrum Nauki Kopernik. Podczas pobytu w CNK uczniowie mieli okazję poeksperymentować z przedmiotami ścisłymi: chemią, fizyką czy też matematyką. Zaraz po wejściu do Centrum Nauki Kopernika natknęliśmy się na stworzone w XIX wieku wahadło Foucault, które potwierdza obrotowy ruch Ziemi. Później było już tylko zwiedzanie i eksperymentowanie na takich wystawach jak: "Korzenie cywilizacji", "Bzzz", "Człowiek i środowisko", "Strefa światła", "Świat ruchu" czy też "Re: generacja". Na koniec mieliśmy okazję odwiedzić tamtejsze planetarium. Podczas seansu dowiedzieliśmy się czegoś więcej o gwiazdozbiorach występujących na naszym niebie - to nie tylko "Mała i Wielka Niedźwiedzica", ale jeszcze 86 innych konstelacji takich jak: Łabędź, Żuraw, Lutnia (Lira) czy też Orion czy Mucha. Niestety nie wszystkie z 88 konstelacji możemy zobaczyć na naszym niebie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć podróżować i oglądać niebo z innych miejsc na Ziemi. Po tym jak już poznaliśmy kilka gwiazdozbiorów obejrzeliśmy film "Jesteśmy kosmitami" i udaliśmy się w błyskawiczną podróż na Marsa, która w normalnych warunkach trwałaby od 6 do 9 miesięcy i byłaby podróżą (niestety) tylko w jedną stronę. My mieliśmy to szczęście, że już po kilkunastu minutach ponownie byliśmy na Ziemi. Centrum Nauki Kopernika jest miejscem, które warto odwiedzić i poznać naukę z zupełnie innej strony. TR
 
 

Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
Wycieczka do Ce...
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020r. zajęcia z projektu zostają wznowione. 

© 2019 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.